ECOplanet

Hodnota je voda, bojujme proti suchu!

Úvod

ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o. je rýchlo sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá prináša svojim zákazníkom inovatívne riešenia v oblasti nakladania a hospodárenia s vodou.

Našim cieľom je navrhovaťdlhodobo a jednoducho prevádzkovateľné čistiarne odpadových vôd, ktoré sú zároveň ekonomicky návratné.

Ďalšou neoddeliteľnou činnosťou našej spoločnosti je navrhovanie, projekcia a realizácia vodozádržných opatrení, ktoré pozitívne ovplyvňujú nepriaznivé zmeny klímy ako sú napr. čoraz väčšie suchá alebo nečakané bleskové povodne.

 

Plne si uvedomujeme že hodnota je voda a preto navrhujeme trvalo udržateľné riešenia, na princípoch obehového hospodárenia.

Príklady hospodárenia s vodou

Príroda nám poskytuje jednoduché a prirodzené riešenia v podobe vodozádržných opatrení a koreňových čistiarní odpadových vôd. Tieto riešenia pozitívne vplývajú na zmiernenie klimatických zmien vo svete.

Koreňová čistiareň odpadových vôd
Koreňová čistička odpadových vôd
dazdové záhrady
Dažďové záhrady
Náhrada a výmena nepriepustných povrchov
Náhrada a výmena nepriepustných povrchov
Retenčné jazerá
Retenčné jazerá
Podzemné a povrchové nádrže
Podzemné a povrchové nádrže
Vegetačné steny
Vegetačné steny
Zelene strechy
Zelené strechy
Umelo vytvorené mokrade
Umelo vytvorené mokrade
fungujú aj bez elektriny

vyžadujú minimálnu údržbu

dlhodobá životnosť

ekonomická návratnosť

priaznivý vplyv na klímu

podpora biodiverzity

obnova malého vodného cyklu

Kontakt

ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o.

Námestie osloboditeľov 18

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:50184539

DIČ:2120263354